Østmolen hvor bådelauget har givet vinterbaderne lov til at opsætte en sauna.

FORÆLDET: Introduktionsaftener udskudt til uge 43

OBS: FORÆLDET! Vi holder ikke introduktion i uge 43, da saunaen endnu ikke er kommet! Da den store åbning af vores badeklub finder sted den 20. oktober, har vi valgt at udskyde de planlagte introduktionsaftener, til der rent faktisk er noget, at blive introduceret til. Derfor: sæt kryds i kalenderen en hverdagsaften i uge 43.

Udover at udskyde introduktionsaftenerne, har vi også besluttet, at udskyde indkøb af nøglebrikker, som det fremgår af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

 

Da vinterbaderne kan parkere uden for bommen, og da bommen ofte alligevel er oppe, er der på nuværende tidspunkt ikke brug for nøglekort, hvorved en udgift til lås (ca. 4.000,-) udskydes eller undgås. De 100,- medlemmer har betalt for nøglekortet beholdes som depositum for senere indførelse af nøglekort. Hvis de senere skulle vise sig, at vi aldrig får behov for nøglekort kan vi så evt. vælge at modregne de 100,- i en senere kontingentfornyelse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: