Nøglebrik til havnen

Bommens elektroniske lås

Ejerne af Nappedam lystbådehavn, Nappedam bådelaug, har opsat en bom ved havnens indkørsel. Bommen er forsynet med en elektronisk lås, som kan åbnes ved hjælp af en nøglebrik.
Bommen er ofte åben i dagtimerne, men bådelaugets regler er, at hvis man forlader havnen efter mørkefald, og fornemmer, at man er sidste mand på havnen, lukker og låser man bommen. Og ikke alle bådelaugets medlemmer har endnu vænnet sig til, at der kan være vinterbadere ganske sent på aftenen. Tilsvarende er der sjældent medlemmer fra bådelauget, der kommer lige så tidligt, som vores morgenbadere. Ergo er der en risiko for, at bommen er lås, når du ønsker enten at komme ind om morgenen eller ud om aftenen.

Ønsker du som medlem at parkere din bil indenfor bommen, bør du købe dig en nøglebrik, som bådelauget sælger til 100 kr.
Der er altså ikke tale om en pant, men et køb. Så nøglebrikken er efter købet din, og skulle du miste den, må du købe en ny.
Købet sker efter følgende procedure:

1. Du indbetaler 100 kr. til Nappedam vinterbadere via denne link. Vi skal bruge dit navn og telefonnummer.
Du kan alene betale med Dankort.
2. Foreningens kasserer sender 2 gange i løbet af sæsonen (ved sæsonstart og primo februar) en samlet liste til bådelauget, som herefter aktiverer det ønskede antal nøglebrikker.
3. Bådelauget sender nøglebrikkerne til vinterbadernes bestyrelse, som herefter fordeler dem.

BEMÆRK:
Du kan kun bestille en nøglebrik i forbindelse med sæsonstarten eller inden 31. januar.

Ved sæsonafslutning

Nøglebrikken er din ejendom.

Hvis du vil fortsætte som vinterbader i kommende sæsoner, beholder du din nøglebrik, som så skal genaktiveres ved næste sæsonstart.
Hvis du ikke regner med at fortsætte som vinterbader, kan du enten beholde nøglebrikken som souvenir eller du kan aflevere den i pengekassen i vindfanget. Så bliver den genaktiveret og genbrugt til et andet medlem.

Genaktivering af nøglebrik ved sæsonstart.

En nøglebrik er kun aktiveret for én badesæson ad gangen. Du kan altså ikke bruge den hen over sommeren mellem sæsonafslutningen i maj og sæsonstarten i oktober. Ved næste sæsonstart skal nøglebrikken derfor genaktiveres. Dette er gratis og sker efter følgende procedure:

I klubhuset er der et panel, hvor nøglebrikken aktiveres. Så:
1. Du kommer ned på havnen og chancer på, at klubhuset er åbent, hvilket det er det meste af sommeren.
2. Bestyrelsen opretter sidst i september – efter aftale med bådelauget – en begivenhed i Facebookgruppen, hvor vi er sikre på, at klubhuset er åbent.
3. Du medbringer din nøglebrik og møder op i bådelaugets klubhus på denne dato. Her får du så genaktiveret din nøglebrik.
4. Er det ikke muligt for dig at møde op personligt, kan du inden den angivne dato enten aflevere din nøglebrik til et andet medlem, eller aflevere den til et bestyrelsesmedlem. Herefter vil din nøglebrik blive genaktiveret.