Gæster – regler

P.g.a. Coronasituationen er dette tilbud om gæster begrænset, så du alene kan have gæst(er) med, hvis du foretager en Privat Selvtænding.
Dette gør du her.
Pris og betalingsmåde er fortsat som beskrevet.

Det er tilladt at have gæster med når du vinterbader. Men for alles bedste er der nogle regler, vi er enige om at overholde.

Da der kan være fyldt med eksisterende medlemmer i saunaens regulære åbningstider, er det kun tilladt at have én gæst med i åbningstiden

Vil du gerne have flere voksne gæster med, SKAL det være i et tidsrum, hvor du selv tænder saunaen. Læs, hvordan du gør det her.

Hvis dine gæster er under 18 år, og det ikke er dine børn/børnebørn, skal du spørge bestyrelsen, før I besøger saunaen.

Det koster 50 kr. pr. gæst, som skal overføres til vore MobilePay 977 757. Sker badningen som Selv-Tænd, betaler du naturligvis også for dette.