Aktuelt fra vinterbaderne i Nappedam

Referat: Arbejdsgruppemøde 2. januar 2018

En nytårsfrisk arbejdsgrupper havde sat hinanden stævne den 2. januar lidt uden for Ryomgård. Formålet var at få sat de sidste streger til den stiftende generalforsamling den 23. januar for en vinterbadeforening med sauna i Nappedam.

På dagsordenen til arbejdsgruppemødet var blandt andet at få færdiggjort vedtægerne, så de kan fremlægges på den stiftende generalforsamling, samt at få lavet de sidste forberedelser.

Du kan se referatet herunder, og du kan finde referater fra begge arbejdsgruppemøder her.

Når en bestyrelse bliver valgt på den stiftende generalforsamling, kan arbejdet gå videre med at få skaffet medlemmer, etableret en sauna og andre faciliteter, der kan give gode vinterbadeforhold i Nappedam.

Vi håber i arbejdsgruppen, at så mange som muligt møder op til den stiftende generalforsamling, at vi kan få samlet en masse gode kompetencer i mindre arbejdsgrupper, og at der findes nogle, der vil stille op til bestyrelsen. Måske at der ovenikøbet findes en enkelt med tæft for kasserergerningen?

Referat,

Arbejdsgruppemøde om vinterbadeforening i Nappedam, 2. januar 2018

Deltagere: Hans Münter, Henning Buddig, Line Møller Andersen, Thøger Pauli, Anders Bonde, Torben Iversen (formand i Jomsborg) og Kenneth Sletten Christensen (referant).

1) Gennemgang af udkast til vedtægter

Arbejdsgruppen foretog mindre ændringer. Hans Münter rundsender gennemarbejdet vedtægter til arbejdsgruppen. Disse lægges hurtigst muligt på www.nappedam-vinterbadere.dk. Vedtægterne skal der stemmes om til stiftende generalforsamling.

Arbejdsgruppen diskuterede, hvorvidt det er nødvendigt med åbningstider. Arbejdsgruppen anbefaler, at der fastsættes åbningstider, hvor man kan være sikker på, at saunaen er tændt og relativt sikker på, at der er andre medlemmer. Derudover kan saunaen tændes via sms eller lignende hjemmefra. Dette vil koste et mindre beløb.

Arbejdsgruppen anbefaler at kontingentet første år fastsættes til 500 kroner inklusiv indmeldelsesgebyr og depositum for nøglebrik. Herefter kan kontingentet evalueres. Det er både en afvejning af, at prisen skal afspejle det, ”man får”, samtidigt med at der er behov for en opstartskapital.

2) Samværsnormer

Arbejdsgruppen rettede i et udkast til et arbejdspapir, der omhandler samværsnormer, og som gives videre til bestyrelsen, når den er valgt.

3) Dagsorden og praktisk til stiftende generalforsamling den 23. januar i bådelaugets klubhus i Nappedam

Arbejdsgruppen gennemgik dagsordenen til den stiftende generalforsamling.

4) Kommunikation

Arbejdsgruppen har udarbejdet en pressemeddelelse om den stiftende generalforsamling. Pressemeddelelsen sendes til Lokalavisen Syddjurs og andre relevante medier. Den bringes også på hjemmesiden www.nappedam-vinterbadere.dk og i vores Facebookgruppe samt diverse bygrupper.

5) Den kommende bestyrelse

En del af arbejdsgruppen vil gerne stille op til bestyrelsen. Men arbejdsgruppen efterlyser flere for at besætte alle poster – specielt folk med kasserer erfaring. Arbejdsgruppen opfordrer alle interesserede til at stille op til denne og andre poster. Sammen bliver chancen for succes størst. Der bliver også behov for at fortsætte en arbejdsgruppe – evt. i forskellige udvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: