VARSEL OM GENERALFORSAMLING

Sæt allerede nu X i kalenderen den 24. marts 2020.

Nappedam Vinterbaderes Generalforsamling afholdes traditionen tro i lystbådehavnens klubhus.
Dagsordnen er beskrevet i vedtægterne §5 (https://nappedam-vinterbadere.dk/foreningen/vedtaegter/).
Motiverede forslag til emner, der ønskes drøftet på Generalforsamlingen og inkluderet i dagsorden, skal tilsendes formanden (formand@nappedam-vinterbadere.dk) senest den 3. marts 2020.

Tre bestyrelsesmedlemmer (Formanden, næstformanden og kassereren) er på valg. Hvorvidt de genopstiller er pt. ikke afklaret, så hvis du ønsker at bidrage til foreningen gennem frivilligt arbejde i bestyrelsen, har du chancen. Så meddel formanden på en mail, hvis du ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: