nyt fra bestyrelsen i nappedam vinterbadere

Nyt fra bestyrelsen – februar 2018

Foreningen Nappedam Vinterbadere er efterhånden et par uger gammel, og siden stiftelsen har bestyrelsen haft gang i en masse praktiske gøremål for foreningen, men også gjort de indledende øvelser i samarbejdet med bådelauget.

Bankkonto, nemid, kommune, bådelaug, hjemmeside og meget meget mere. Der er en hel del at se til her i starten af vinterbadeforeningslivet. Her får du en kort oversigt over bestyrelsens arbejde de sidste par uger:

Bestyrelsesmøde den 28. januar

Kort efter den stiftende generalforsamling holdt den nyvalgte bestyrelse sit første bestyrelsesmøde. Først på dagsordenen var naturligvis konstituering. Hans Münter blev formand, Anders Bonde blev næstformand og Sofie Vistoft blev kasserer.

Du kan se hele bestyrelsen her.

Andre ting, der blev vendt på bestyrelsesmødet, var låneansøgning til Jomsborg, årshjul, praktiske gøremål og meget andet.

Du kan se referatet fra bestyrelsesmødet her.

Låneansøgningen til Jomsborg er skibet rettidigt afsted, en bankkonto er lige ved at blive oprettet og NemID er efterhånden ved at have arbejdet sig igennem PostNords lange postbehandling. Det betyder, at vi forhåbentligt inden for en overskuelig fremtid kan begynde at opkræve kontingent.

Møder med Gud – og hver mand

Nej, det er ikke helt en religiøs vækkelse, som bestyrelsen har været igang med. Men en del af opstartsfasen har været at få en række møder i kalenderen. Det er blandt andet møder med kommunen, bådelauget og højskolen.

Det vigtigste først: Et gryende – og forhåbentligt rigtig godt – samarbejde med Nappedam Bådelaug er sat i søen. Kasserer Sofie Vistoft og formand Hans Münter har haft et godt og frugtbart møde med repræsentanter fra Nappedam Bådelaug. På mødet blev der snakket om det kommende samarbejde og de økonomiske anliggender for Nappedam Vinterbaderes brug af lystbådehavnen. På Bådelaugets kommende bestyrelsesmøde håber vi på at kunne forelægge det drøftede oplæg for Bådelaugets samlede bestyrelse.

Bestyrelsen har også anmodet Syddjurs Kommune om et møde, hvor alle aspekterne ved at opstille og drive en saunavogn i Nationalpark Mols’ kerneområde skal vendes, så vi tidligt – og inden opbygningen af saunavognen – kan tage stilling til eventuelle myndighedskrav.

Tirsdag den 12. marts har formanden også et møde med Rønde Højskole om mulighederne for at overtage en skurvogn, som højskolen har tiltænkt projektet, hvis den ellers er i en stand, der tillader det.

Frivillighed og medlemmer

I skrivende stund har et sted mellem 40 og 45 mennesker givet tilsagn om medlemskab i foreningen. Det håber vi kan blive lidt højere, så hiv gerne fat i alle du kender, som kunne være interesserede. Her i starten har vi brug for medlemmer, så vi har økonomi til at bygge saunaen og anlægge de andre nødvendigheder for den bedst mulige vinterbadeoplevelse i Nappedam.

Det er lige her, du skal klikke, for at melde dig ind i foreningen.

Og lige præcist det med at få byggeri, økonomi og medlemmer til at gå op vendte vi på den stiftende generalforsamling. Her var indstillingen fra de fremmødte, at foreningen skal arbejde med et frivillighedsprincip, hvor vi danner en række (arbejds)udvalg, som har et ansvarsområde, som de leder, men som de får hjælp til at udføre af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har tænkt de første tanker omkring udvalg, og dem kan du finde her.

Har du et par varme hænder og lyst til at deltage i arbejdet med at få en sund forening op at stå? Så skriv til os, vi vil så gerne høre fra dig. (også dig, Ronni fra generalforsamlingen ;-)).

Vi har både et saunaudvalg, et sikkerhedsudvalg, et socialt udvalg og infrastrukturudvalg. Så det er ikke kun håndværkere, der skal træde til.

Arbejdet med for eksempel at få bygget saunaen vil ikke kun være med til at give os en ny sauna, det vil også være med til at bygge en god ånd i foreningen.

Næste bestyrelsesmøde

Den 28. februar mødes bestyrelsen igen. Og har du gode idéer, råd, lyst til at hjælpe, et udvalg, der skal oprettes eller noget helt femte, så husk at skriv til os på info@nappedam-vinterbadere.dk.

1 COMMENT
  • Thøger Pauli
    Svar

    Fint arbejde, men jeg tror vi skal vente med at tage fat i flere interesserede indtil vi har en konto, hvor man kan melde sig ind. Vil en mulighed ikke være at tage alle 293 personer der har liked vores side og dele dem op imellem sig. Hvem kender hvem osv. Så sikrer vi at vi ikke overbelaster folk. Så kan vi rette personlig kontakt til hver enkelt og få dem til at melde sig ind og betale, og så kan vi dele dem vi ikke kender op mellem os. Jeg vil gerne tage en stak. Det kræver lidt forarbejde, men jeg tror det vil være gunstigt. Dernæst direkte udmelding i de omliggende byer med besked om. At nu kan man melde sig ind, for nu skal vi i gang med at bygge en saunavogn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: