GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 24 MARTS KL. 18:30

Dørene er åbne i Nappedam Bådelaugs klubhus for foreningens årlige Generalforsamling, som afvikles efter denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkommende forslag
  1. RENGØRING:
   Jane Winther Bonde og Thøger Pauli har hhv. 11 FEB og 21 FEB foreslået Rengøringen drøftet på Generalforsamlingen med følgende to motivationer:
   1. Jane Winther Bondes motivation:
    ”Tænker om vi kan tage rengøringstjansen op ( og evt. hjælpen med andre opgaver) til den kommende Generalforsamling.
    Det er vel naturligt at vi alle giver en hånd med i løbet af en vinterbade sæson, med mindre man er i en helt særlig situation hvor det ikke er muligt.

    Måske vi kan tale om forslag til hvordan det kan gøres bedre, så vi ikke skal bruge så meget tid på (i perioder) at få nogen til at gøre rent.
    Det kunne evt. være
    1) inden oktobers udgang er alle rengøringsugerne for sæsonen udfyldte, og man kan efterfølgende bytte hvis man er forhindret.
    2) at vi f.eks. betaler 100,- mere i kontingent, som man får retur når man er skrevet på listen og har udført rengøring kan man evt. få pengene retur.. Er godt klar over at det vil give mere administration. Det kunne også være en “selvtænding”.
    3)Det kunne også være at man som medlem forpligter sig til at hjælpe med minimum én opgave i løbet af en sæson for at undgå at det er de samme der møder op hver gang.”
   2. Thøger Paulis motivation
    ”Bestyrelsen udarbejder ved sæsonens start (og evt. 1 igen midtvejs) en rengøringsplan uge for uge, hvor de medlemmer, som ikke er engageret ved bestyrelsesarbejde eller ved frivilligt arbejde, puttes ind på listen to ad gangen. Listen forsynes med telefonnumre, således at man har mulighed for at bytte tjansen, hvis man er forhindret den pågældende uge. Listen rundsendes til dem der står på listen samt ophænges i saunavognen.

    Begrundelse: Vi er over 200 faste medlemmer, som er ansvarlige for at vores saunavogn og toiletterne er rene og ryddelige. Det kan ikke være bestyrelsens opgave at skulle bruge tid på at få fyldt rengøringslisten ud. Med dette medlemstal vil man kun have en rengøringstjans ca hvert andet år.”
  2. BIDRAG VED PRIVAT OG OFFENTLIG SELVTÆNDING
   Thøger Pauli har 21 FEB foreslået ovenstående drøftet på Generalforsamlingen:
   ”Det foreslås, at bidraget ved privat selvtænding er højere end bidraget ved offentlig selvtænding, hvor alle medlemmerne har adgang.

   BEGRUNDELSE
   : Ved privat selvtænding afskærer man de øvrige medlemmer i at benytte saunaen og medlemmernes brug af saunaen begrænses. Til gengæld bestemmer man selv hvem der deltager, uden at disse skal betale yderligere bidrag. Man kan således medtage ikke-medlemmer eller børn under 18 år uden ekstra udgift. Men reglerne for brug af saunaen skal selvfølgelig overholdes, ligesom man skal efterlade saunaen i ordentlig stand og rydde op efter sig.”
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode.
  På valg er:
  – Hans Münter (formand). Genopstiller.
  – Anders Bonde (næstformand). Genopstiller.
  – Sofie Vistoft (Kasserer). Genopstiller.
 8. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  På valg er Per Plauborg, som genopstiller.
 9. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
  På valg er Jens Sondrup Andersen, som genopstiller.
 10. Eventuel.

Der vil være kaffe/te, øl og vand samt lidt sødt til ganen under Generalforsamlingen, som forventes at slutte inden 22.00.

Mød op og støt din dejlige forening med gode idéer og tilsagn om frivilligt arbejde i kommende sæsoner.

Vel mødt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: