GENERALFORSAMLING 27 SEP 1900 – 2100

Foreningen Nappedam Vinterbadere indkalder hermed til Generalforsamling i klubhuset på havnen. Vi mødes onsdag 27. september kl. 1900.

Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  Regnskabet bliver uploaded på hjemmesiden.
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år
  Budgetforslag 2023/2024 bliver uploaded på hjemmesiden
 • Indkommende forslag – der er ingen indkomne forslag.
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en toårig periode.
  Irene Damkjær og Jens Breinholt er på valg og genopstiller.
 • Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  Preben Würtz er på valg, og genopstiller.
 • Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
 • Valg af revisorsuppleant (ulige år) for en toårig periode.
  Elisabeth Svensson er på valg og genopstiller.
 • Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: