Aktuelt fra vinterbaderne i Nappedam

Dagsorden til generalforsamling

Dagsordenen til generalforsamlingen er nu klar, sammen med forslag drøftelser og vedtægstændringer.


Dagsorden

Forslag til drøftelser

Forslag til vedtægtsændringer (word-dokument med kommentarer)


Dagsorden til generalforsamling i Nappedam Vinterbadere

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Indkommende forslag
  • Forslag fra medlemmer:
   • Begrænsning af antal private selvtændinger.
   • Alle – uanset alder – har adgang til saunaen
  • Forslag fra bestyrelsen:
   • Generalforsamlingens godkendelse af forslag til justering af vedtægterne.
   • Generalforsamlingens bemyndigelse til at optage endnu et lån på op til 50.000 kr.
   • Generalforsamlingens bemyndigelse til at indkøbe merchandise for op til 15.000 kr.
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en toårig periode.
  • På valg er:
   • Line Møller Andersen (genopstiller ikke).
   • Kenneth Sletten Christensen (genopstiller ikke)
  • Kandidater er:
   • Francesca Bahr.
   • Henrik Bugtrup Henneberg.
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode.
 9. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  • På valg er:
   • Lasse Hornbæk Nielsen (genopstiller ikke)
 10. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
 11. Valg af revisorsuppleant (ulige år) for en toårig periode.
  • På valg er:
   • Elisabeth Svensson (genopstiller)
 12. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: