Sikkerhed

Sikkerhed for vores medlemmer ligger os meget på sinde.
At vinterbade kan have sine faremomenter er klart for alle. Derfor er det vigtigt, at du som bader er vågen og opmærksom. Dels på dit eget helbred og formkurve, dels på øvrige badende. Gå ikke i vandet alene. Hold øje med de andre badende. Evt. bare ved at kigge ud gennem panoramavinduet. Og frem for alt, følg din sunde fornuft og baderådene.
Men sikkerhed har også at gøre med den fysiske sikkerhed i og omkring saunaen.

BADESIKKERHEDEN

OBS: AL BADNING OG BRUG AF SAUNAEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR!

Se vores råd om badesikkerhed her.

ULYKKER:

Badningen foregår på eget ansvar, men alt andet lige; vinterbadere er udsatte for, at en ulykke kan ske; det er mørkt, koldt og glat, så man kan let falde og komme galt afsted, og temperatursvingene fra det kolde gys til den varme sauna kan føre til ildebefindende, hvis man ikke er vant. Endelig kan saunaen fatte ild, hvis uheldet er ude. Derfor har foreningen indført følgende sikkerhedstiltag:

 1. Både i vindfanget og udenfor døren hænger en pulverslukker.
 2. I vindfanget er ophængt et brandtæppe.
 3. I vindfanget er ophængt et nød-nøgleskab med en brik til havnens bom, så denne kan åbnes for et udrykningskøretøj.
 4. I vindfanget ligger en førstehjælpstaske.
 5. I vindfanget er ophængt en KORT instruktion om, hvad man gør ved konstateret hjertestop og ved anden alvorlig ulykke, hvor en ambulance skal tilkaldes.
  Denne instruks er IKKE fuldstændig, og kræver, at medlemmerne handler efter evne og pr. konduite. 
 6. På bådelaugets klubhus’s østvæg – under halvtaget – hænger en hjertestarter.

HVAD GØR JEG, HVIS UHELDET ER UDE?

Skulle det unævnelige ske, at et af medlemmerne får hjertestop eller kommer alvorligt til skade, skal øvrige tilstedeværende medlemmer gøre følgende:

VED KONSTATERET HJERTESTOP:

Ring 112 og tilkald en ambulance. Adressen er:

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN
MOLSVEJ 33
8410 RØNDE.

 • START HURTIGST MULIGT MED HJERTEMASSAGE OG KUNSTIGT ÅNDEDRÆT.

GENTAGENDE 30 KOMPRESSIONER EFTERFULGT AF 2 INDBLÆSNINGER
!!!!!!!!!!!!!!!!!   HUSK, DU KAN IKKE GØRE NOGET FORKERT   !!!!!!!!!!!!!

Send en i løb over til klubhuset efter hjertestarteren. Sidder til højre for døren ind til klublokalet.

Få en til at tage nøglebrikken i nød-nøgleskabet i saunaens vindfang og løbe op til bommen og sikre, at den er åben.


Vedkommende SKAL afvente ambulancens ankomst, og være vejviser til skadestedet.

FORTSÆT MED HJERTEMASSAGE INDTIL AMBULANCE OG/ELLER LÆGE ANKOMMER.

Når hjertestarteren kommer, åben den, og følg anvisningerne.

VED ANDEN ALVORLIG TILSKADEKOMST/ULYKKE:

Stands ulykken.

Ring 112 og tilkald en ambulance. Adressen er:

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN
MOLSVEJ 33
8410 RØNDE.

 • Indled førstehjælp.
 • Få en til at tage nøglebrikken i nød-nøgleskabet i saunaens vindfang og løbe op til bommen og sikre, at den er åben.
  Vedkommende SKAL afvente ambulancens ankomst, og være vejviser til skadestedet.
 • FORTSÆT MED FØRSTEHJÆLP INDTIL AMBULANCEN OG ELLER LÆGE ANKOMMER.