BOOKING AF SAUNATID

Corona-restriktionerne indebærer, at foreningen har måttet oprette et regelsæt for anvendelsen af saunaen.
Bl.a. må der højst være fire (4) personer i saunaen samtidig. Derudover er det et antal andre forhold da SKAL overholde, inden du bader. Læs om dem her.

Derfor har bestyrelsen oprettet det booking system, som du finder herunder.

Så, inden du kører ned til saunaen, skal du sikre dig, at du har booket tid til saunabadningen.

Nedenunder kalenderlisten kan du læse om:

 • Bookingsystemets opbygning
 • Hvordan du booker en tid i åbningstiden
 • Hvordan du booker en tid i Selvtændingstiden
 • Hvordan du annullerer en allerede booket tid
 • Hvilke fejlmeddelelser, du måske oplever, samt
 • Hvilke begrænsninger, der er i forbindelse med vinterbadningen i disse coronatider
Booking:

Booking sker på følgende måde i kalender-listen ovenfor:

Du kan enten vælge at klikke på denne PRINTERVENLIGE VERSION:
(https://nappedam-vinterbadere.dk/wp-content/uploads/2020/10/Vejledning-I-BRUG-AF-BOOKINGSYSTEMET.pdf).
Eller du kan følge nedenstående procedure:

Bookingsystemets opbygning:

Saunatiderne er opdelt i tre kategorier:

 1. Alle – Grønne åbningstider
  Her kan BÅDE medlemmer OG månedsbadere booke tid.
 2. For medlemmer – Rosa åbningstider
  Her er det alene medlemmer, der kan booke tid.
 3. Selvtænding – hvide tider
  Her er det alene medlemmer, der kan booke tid.
  Det er kun her, der må medbringes gæster.

Booking af time i Åbningstiden
(Grøn (A) og Rosa (Me) markering):

 1. Klik på BOOK-knappen for det tidsrum, du ønsker at bade.
  Tallene med skråstreg (f.eks. 8/12) angiver, at der er 8 ledige tider endnu af i alt 12 mulige.
  Så du vil altså kunne se, om der er ledige tider i det ønskede tidsrum.
 2. En ny CONVENTUS-side åbner sig i et nyt faneblad.
  Her bliver du bedt om at logge in.
 3. Klik på log in og udfyld telefonnummer eller mailadresse og password.
  Det er de data, du udfyldte, da du meldte dig ind.
  Når du er logget ind, vil dit navn stå øverst til højre sammen med to knapper: “Logud” og “Mine bookinger”.
 4. Du kommer nu ind på en time-kalender for det valgte tidsrum.
  Her kan du så i detaljer se, i hvilke timer, der er ledig plads.
 5. Find den time, du vil bade, og klik BOOK.
 6. Et lille kontrolvindue kommer op med angivelse af valgt dato og tid.
 7. Klik BOOK.
 8. Tillykke.
  Du er nu booket til pågældende time.
  Dette fremgår af timekalenderen med teksten: Du har booket denne tid.
  Evt. sammen med op til 3 andre medlemmer eller månedsbadere.
 9. Du vil modtage en mail med din(e) bookede tider.

Booking af time ved Selvtænding
(Alle hvide tider i åbningsskemaet):

 1. Ved Privat Selvtænding skal du booke alle 4 pladser i saunaen i den pågældende time. Dette for at sikre, at der ikke er andre medlemmer, der booker en tid i “din” Private time.
  Men det betyder samtidig, at du har “forbrugt” alle dine booking-muligheder.
 2. Gæster er velkomne.
  Men kun under Privat Selvtænding.
 3. Ved Åben Selvtænding booker du kun én tid – ligesom i den almindelige åbningstid.
  Herefter kan andre medlemmer også booke tid i “din” time.

Betaling af Selvtænding:

Når du benytter Selvtænding, koster det.
Reglen er, at det koster 50 kr. pr. time saunaen er tændt som Selvtænding. Uafhængigt af, hvilken form for Selvtænding, der er valgt. Så:

 • Har du booket PRIVAT Selvtænding, koster det dig 50 kr. pr. gang.
  Har du tillige inviteret gæster med, koster de 50 kr. pr. gæst – men naturligvis kun, hvis de ikke allerede er medlemmer i vores forening.
 • Har du været først til at booke ÅBEN Selvtænding (Plads 1), koster det dig 50 kr. Det betyder, at de øvrige medlemmer, som eventuelt booker sig ind på samme time (Plads 2, 3 eller 4), ikke skal betale for at bade.
  Om I så efterfølgende enes om at splitte udgiften, er en sag mellem dig og de øvrige badende. Men du er som første bookende ansvarlig for at betale.

Husk at betale de 50 kr. med samme telefon som du har sendt sms-signalet med. Beløbet betales til foreningens MobilePay: Nummer 977 757.

Annullering sker på følgende måde:

 1. Klik på en BOOK-knap. Det behøver ikke være for det tidsrum, du ønsker at annullere.
 2. En ny CONVENTUS-side åbner sig i et nyt faneblad.
  Her bliver du bedt om at logge in.
 3. Klik på “Log in” og udfyld telefonnummer eller mailadresse og password.
  Det er de data, du udfyldte, da du meldte dig ind.
  Når du er logget ind, vil dit navn stå øverst til højre sammen med to knapper: “Logud” og “Mine bookinger”.
 4. Klik på “Mine bookinger”.
 5. Nu kommer højst fire linjer frem med dato og tid for din(e) booking(er) sammen med knappen “Vis”.
 6. Klik på den aktuelle “Vis” knap, hvorefter den aktuelle time kommer frem.
 7. Klik på “Annuller”. Et kontrolvindue kommer frem. Check, at alt er korrekt, og klik på “Annuller”.
 8. Din booking er nu slette, og tiden kan anvendes af et andet medlem.

Begrænsninger i bookingsystemet:

Være opmærksom på, at der er et antal begrænsninger, som det enkelte medlem eller månedsbader skal overholde:

 1. Du kan HØJST BOOKE 4 TIDER.
  Systemet gør dig opmærksom på, hvis du prøver at booke 5. tid.
 2. Medlemmer kan booke tider 14 dage frem.
  Månedsbadere kan booke tider 7 dage frem.
 3. Hvis din ønskede tid er fuldt booket, kan du skrive dig på venteliste.
  Du skal selv holde øje med, om der bliver plads.
 4. Du må ikke booke sammenhængende timer.
 5. Når du har brugt alle dine 4 booking-muligheder, kan du først booke en ny tid, når du har “brugt” en af dine andre tider.
 6. Du kan opleve et antal fejlbeskeder. F.eks.:
  1. Du kan kun booke 7/14 dage frem
   – hvis du forsøger at booke langt ude i fremtiden.
  2. Du kan kun booke 4 tider
   – hvis du forsøger at booke 5. tid.

Eventuelt konstateret misbrug vil i første omgang blive påtalt. Ved gentagende tilfælde vil Administrator blokkere for vedkommendes mulighed for at booke tider.