Aktuelt

Uncategorized

Bestyrelsesmøde

Din bestyrelses mødtes mandag 15 JAN 1900 – 2000 til et hurtigt og effektivt møde på nettet.

Vi besluttede:

 • Nye åbningstider, I EN PRØVEPERIODE indtil 18 FEB
 • Dobbelt ugentlig rengøring – nogle kommer udefra og gør rent tirsdage
 • Bestyrelsesmiddag engang i foråret
 • Prøvebadning 21 JAN 1300 – 1400
 • Oplæg til medlemsarrangeret solhverv-arrangement
Uncategorized

Korrektion til åbningstiderne

Af lavpraktisk-tekniske hensyn har vi måttet korrigere åbningstiderne en smule. Til fordel for jer medlemmer:

Der er nu åbent både MAN og ONS morgen fra 0600 – 0900, og både MAN og ONS eftermiddag/aften fra 1500 – 2100.

Så nu er det bare se at komme i gang med at bade for alle jer, der endnu har debutten til gode.

Uncategorized

GENERALFORSAMLINGEN 27 SEP 23 19.00 – 20.00

Foreningen Nappedam Vinterbadere afviklede den årlige Generalforsamling onsdag 27. september kl. 19.00 til 20.00 i klubhuset på Nappedam Lystbådehavn.

22 medlemmer var mødt op til en hyggelig Generalforsamling, hvor formanden gennemgik bestyrelsens beretning, og kassereren regnskab og budget. Per Plauborg og Irene Tranholm Damkjær blev genvalgt til bestyrelsen, Preben Würtz og Elisabeth Svensson blev genvalgt som suppleant hhv. revisor suppleant.

Du kan læse referatet her

Uncategorized

GENERALFORSAMLING 27 SEP 1900 – 2100

Foreningen Nappedam Vinterbadere indkalder hermed til Generalforsamling i klubhuset på havnen. Vi mødes onsdag 27. september kl. 1900.

Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  Regnskabet bliver uploaded på hjemmesiden.
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år
  Budgetforslag 2023/2024 bliver uploaded på hjemmesiden
 • Indkommende forslag – der er ingen indkomne forslag.
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en toårig periode.
  Irene Damkjær og Jens Breinholt er på valg og genopstiller.
 • Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  Preben Würtz er på valg, og genopstiller.
 • Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
 • Valg af revisorsuppleant (ulige år) for en toårig periode.
  Elisabeth Svensson er på valg og genopstiller.
 • Eventuelt
Uncategorized

Bestyrelsesmøde 14. august

Din hårdtarbejdende bestyrelse efter sommerens bestyrelsesmøde

Foreningens bestyrelse afholdt sit sommer-bestyrelsesmøde i Vinoteket på Koruplund Vingård mandag 14 AUG 1730 – 2100.

Vigtige uddrag:

 • Generalforsamlingen er 27 SEP 1900 – 2100 i Klubhuset på havnen
  Det vil du kunne læse mere om i indkaldelsen
 • Der er arbejder med den lille sauna, som skal klares inden sæsonstart
  Der kommer begivenhedsinvitationer på FB.
 • Der bliver åbnet for tilmeldinger til foreningen 01 SEP
 • Det er planen, at der kommer en ny dør i saunaen med en elektronisk lås, så vi undgår samme problemer som sidste sæson.

Referatet kan du læse her