Aktuelt

Uncategorized

Så er vi i gang

Lørdag d. 5. oktober åbnede vores forening for 2019/2020 sæsonen. 25 – 30 medlemmer var mødt op for at deltage i åbningen, som foregik i solskin og dejligt vejr.
De sidste forberedelser blev foretaget op til åbningen: Den nye forlængede trappe blev sat i vandet, en stige ligeså, saunaens sms-modul og timer blev testet og belysningen monteret. Så nu er sæsonen i gang.
Velkommen.

Uncategorized

Læs referatet fra generalforsamlingen

Cirka 30 medlemmer var mødt op til en hyggelig generalforsamling, som først og fremmest var en fejring af foreningens succes i det første leveår. Og så var det et velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer.


Der var både debat og valg, men først og fremmest smil og glade dage, da Nappedam Vinterbadere holdt generalforsamling den 19. marts.

Lige nu kan du læse referatet fra mødet på referatsiden her.

Fransesca Bahr blev både særligt takket af den gamle bestyrelse for hendes store arbejde, og valgt til den nye bestyrelse.
Aktuelt fra vinterbaderne i Nappedam Uncategorized

Dagsorden til generalforsamling

Dagsordenen til generalforsamlingen er nu klar, sammen med forslag drøftelser og vedtægstændringer.


Dagsorden

Forslag til drøftelser

Forslag til vedtægtsændringer (word-dokument med kommentarer)


Dagsorden til generalforsamling i Nappedam Vinterbadere

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Indkommende forslag
  • Forslag fra medlemmer:
   • Begrænsning af antal private selvtændinger.
   • Alle – uanset alder – har adgang til saunaen
  • Forslag fra bestyrelsen:
   • Generalforsamlingens godkendelse af forslag til justering af vedtægterne.
   • Generalforsamlingens bemyndigelse til at optage endnu et lån på op til 50.000 kr.
   • Generalforsamlingens bemyndigelse til at indkøbe merchandise for op til 15.000 kr.
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en toårig periode.
  • På valg er:
   • Line Møller Andersen (genopstiller ikke).
   • Kenneth Sletten Christensen (genopstiller ikke)
  • Kandidater er:
   • Francesca Bahr.
   • Henrik Bugtrup Henneberg.
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode.
 9. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  • På valg er:
   • Lasse Hornbæk Nielsen (genopstiller ikke)
 10. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
 11. Valg af revisorsuppleant (ulige år) for en toårig periode.
  • På valg er:
   • Elisabeth Svensson (genopstiller)
 12. Eventuelt