Aktuelt

Uncategorized

Sæson-lukning

COVID-19 situationen betyder, at jeg har besluttet ikke at genåbne saunaen denne sæson. Desværre. Vi har dette forår haft de smukkeste morgener, som under normale omstændigheder ville have fyldt saunaen med glade vinterbadere. I år har dette desværre ikke været muligt, og personligt savner jeg det. Men vi skal alle stå sammen ved at holde afstand, og det er grænsende til umuligt i vores dejlige sauna. Derfor min beslutning.

Jeg håber så, at jeres akkumulerede forventning betyder, at I alle står og tripper LØRDAG 03 OKT, hvor vi har standerhejsning for sæsonen 2020/2021.

Men inden da skal vi naturligvis afholde vores Generalforsamling. Datoen bliver fastsat hurtigst muligt efter Påsken, når vi ved, hvilken kurs myndighederne anbefaler for os.

Formanden.

Uncategorized

Generalforsamling 2020 og åbningstider indtil 25 APR.

Regeringens COVID-19 anbefalinger indebærer, at vi IKKE kan efterleve vores vedtægter om at afvikle Generalforsamlingen i 1. kvartal. Jeg forventer, at du har fuld forståelse for dette og anerkender at situationens alvor har prioritet over vores vedtægter.
Lige så snart situationen normaliseres, vil bestyrelsen fastsætte en ny dato, hvor vi fysisk kan samles til årets Generalforsamling. Også selvom denne dato ligger i 2. eller 3. kvartal.

Situationens udvikling udfordrer mine ønsker om at kunne genoptage et normalbillede hvad åbningstiderne angår. Der er en erkendt risiko for, at vi ikke kan genåbne denne sæson. Også dette håber jeg på, at du har forståelse for.

Jeg håber, at du og dine nærmeste følger Regeringens anbefalinger og kommer igennem COVID-19 labyrinten uden sygdom.

Uncategorized

COVID-19 (fortsat)

Med Statsministerens stramninger vedrørende forsamling for alle, både offentlige og private, og i tråd med DGi anbefalinger til samtlige idrætsforeninger, har bestyrelsen besluttet at følge ånden i anbefalingerne. Så selvom vi ikke er over 100, er der stadig risici for den enkelte vinterbader, når vi sidder tæt i saunaen, når vi står tæt i omklædningsrummet o.s.v.
Derfor har vi besluttet at slukke saunaen fra og med i dag torsdag 12 MAR og 14 dage frem. Slukningen indebærer, at saunaen er lukket BÅDE for almindelig åbningstid OG for selvtændinger.
Er der medlemmer, der har forudbetalt Selvtænding, må de henvende sig til kassereren, og her få returneret deres betaling.

Hvad Generalforsamlingen 24 MAR angår, bliver den udskudt til situationen er normaliseret. Formanden melder en ny dato ud, når vi har passeret den nuværende skærpede situation.

Uncategorized

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 24 MARTS KL. 18:30

Dørene er åbne i Nappedam Bådelaugs klubhus for foreningens årlige Generalforsamling, som afvikles efter denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkommende forslag
  1. RENGØRING:
   Jane Winther Bonde og Thøger Pauli har hhv. 11 FEB og 21 FEB foreslået Rengøringen drøftet på Generalforsamlingen med følgende to motivationer:
   1. Jane Winther Bondes motivation:
    ”Tænker om vi kan tage rengøringstjansen op ( og evt. hjælpen med andre opgaver) til den kommende Generalforsamling.
    Det er vel naturligt at vi alle giver en hånd med i løbet af en vinterbade sæson, med mindre man er i en helt særlig situation hvor det ikke er muligt.

    Måske vi kan tale om forslag til hvordan det kan gøres bedre, så vi ikke skal bruge så meget tid på (i perioder) at få nogen til at gøre rent.
    Det kunne evt. være
    1) inden oktobers udgang er alle rengøringsugerne for sæsonen udfyldte, og man kan efterfølgende bytte hvis man er forhindret.
    2) at vi f.eks. betaler 100,- mere i kontingent, som man får retur når man er skrevet på listen og har udført rengøring kan man evt. få pengene retur.. Er godt klar over at det vil give mere administration. Det kunne også være en “selvtænding”.
    3)Det kunne også være at man som medlem forpligter sig til at hjælpe med minimum én opgave i løbet af en sæson for at undgå at det er de samme der møder op hver gang.”
   2. Thøger Paulis motivation
    ”Bestyrelsen udarbejder ved sæsonens start (og evt. 1 igen midtvejs) en rengøringsplan uge for uge, hvor de medlemmer, som ikke er engageret ved bestyrelsesarbejde eller ved frivilligt arbejde, puttes ind på listen to ad gangen. Listen forsynes med telefonnumre, således at man har mulighed for at bytte tjansen, hvis man er forhindret den pågældende uge. Listen rundsendes til dem der står på listen samt ophænges i saunavognen.

    Begrundelse: Vi er over 200 faste medlemmer, som er ansvarlige for at vores saunavogn og toiletterne er rene og ryddelige. Det kan ikke være bestyrelsens opgave at skulle bruge tid på at få fyldt rengøringslisten ud. Med dette medlemstal vil man kun have en rengøringstjans ca hvert andet år.”
  2. BIDRAG VED PRIVAT OG OFFENTLIG SELVTÆNDING
   Thøger Pauli har 21 FEB foreslået ovenstående drøftet på Generalforsamlingen:
   ”Det foreslås, at bidraget ved privat selvtænding er højere end bidraget ved offentlig selvtænding, hvor alle medlemmerne har adgang.

   BEGRUNDELSE
   : Ved privat selvtænding afskærer man de øvrige medlemmer i at benytte saunaen og medlemmernes brug af saunaen begrænses. Til gengæld bestemmer man selv hvem der deltager, uden at disse skal betale yderligere bidrag. Man kan således medtage ikke-medlemmer eller børn under 18 år uden ekstra udgift. Men reglerne for brug af saunaen skal selvfølgelig overholdes, ligesom man skal efterlade saunaen i ordentlig stand og rydde op efter sig.”
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode.
  På valg er:
  – Hans Münter (formand). Genopstiller.
  – Anders Bonde (næstformand). Genopstiller.
  – Sofie Vistoft (Kasserer). Genopstiller.
 8. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode.
  På valg er Per Plauborg, som genopstiller.
 9. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode.
  På valg er Jens Sondrup Andersen, som genopstiller.
 10. Eventuel.

Der vil være kaffe/te, øl og vand samt lidt sødt til ganen under Generalforsamlingen, som forventes at slutte inden 22.00.

Mød op og støt din dejlige forening med gode idéer og tilsagn om frivilligt arbejde i kommende sæsoner.

Vel mødt.

Uncategorized

COVID-19

Statsministeriet er i dag (fredag 06 MAR) kommet med en række klokkeklare anbefalinger på tiltag, der skal medvirke til at inddæmme coronasmitte herhjemme. Vores lille forening støtter op om disse, som indtil videre er gældende til ultimo MAR 2020.

Indtil videre har vi ingen planer om at lukke for saunaen, men situationen kan opstå, hvis myndighederne kræver dette.

For en forening som vores, hvor aktivitetsniveauet omfatter ganske få personer, er risikoen for smitte tilsvarende begrænset. I henhold til Sundhedsstyrelsens skal du være opmærksom på følgende:

 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Du kan læse mere om corona virus og dens smitterisici her:

 • Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk
 • Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
 • Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
 • Statens Seruminstitut: www.ssi.dkUdenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)
Bestyrelsen Uncategorized

Bestyrelsesmøde

Torsdag 05 MAR holder bestyrelsen møde, hvor vi skal drøfte dagsordnen til Generalforsamlingen (24 MAR).
Så:

 1. Har du et emne, der skal drøftes på Generalforsamlingen, skal du sende det til: formand@nappedam-vinterbadere.dk
 2. Har du noget, der skal drøftes på bestyrelsesmødet, skal du sende det ind via hjemmesidens Idékasse.

Senest 12 MAR kan du her på hjemmesiden se dagsordnen til Generalforsamlingen.

Uncategorized

VARSEL OM GENERALFORSAMLING

Sæt allerede nu X i kalenderen den 24. marts 2020.

Nappedam Vinterbaderes Generalforsamling afholdes traditionen tro i lystbådehavnens klubhus.
Dagsordnen er beskrevet i vedtægterne §5 (https://nappedam-vinterbadere.dk/foreningen/vedtaegter/).
Motiverede forslag til emner, der ønskes drøftet på Generalforsamlingen og inkluderet i dagsorden, skal tilsendes formanden (formand@nappedam-vinterbadere.dk) senest den 3. marts 2020.

Tre bestyrelsesmedlemmer (Formanden, næstformanden og kassereren) er på valg. Hvorvidt de genopstiller er pt. ikke afklaret, så hvis du ønsker at bidrage til foreningen gennem frivilligt arbejde i bestyrelsen, har du chancen. Så meddel formanden på en mail, hvis du ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen.

Uncategorized

DEJLIGT AT VÆRE FORMAND

😀

Friluftsrådet har nu udbetalt det tilskud, vi i foråret fik tilsagn om til vores omklædningsrum.
En kæmpe tak til Friluftsrådet for dette tilskud, der har øget kvaliteten af det, vi kan tilbyde vores medlemmer betragteligt.
Samtidig en stor tak til de medlemmer, som hjalp til med at bygge omklædningsrummet til vores dejlige sauna, uden at det kostede foreningen en formue ud over lidt blod, sved og tårer.
Og tak til alle jer andre, for at have taget godt imod rummet, selvom der stadig er lidt småting, der skal fikses.